Thập Cường Võ Giả Hướng dẫn nâng cấp Vũ Khí - Kiếm Thế VNG

Thảo luận trong 'Phiên Bản Thập Cường Võ Giả (NEW)' bắt đầu bởi Administrator, 16/5/17.

 1. Administrator Administrator

  Hướng dẫn cách nâng cấp Vũ Khí trong game Kiếm Thế VNG, nói rõ cách kiếm nguyên liệu để nâng cấp

  [​IMG]

  Bước 1: gặp NPC Trưởng Môn
  Chọn mục Nâng Cấp Trang Bị


  [​IMG]

  Bước 2: Chọn mục Tinh Luyện Vũ Khí
  [​IMG]

  Bước 3: Đặt Vũ Khí muốn Tinh Luyện vào
  [​IMG]

  Bấm đồng ý sẽ hiện yêu cầu nguyên liệu và Lực Chiến, Cấp Cải Lão để Luyện Vũ Khí.
  Tiếp đó cho tiếp vũ khí vào và Luyện Hóa.

  Vũ Khí Môn Phái Cấp 2:
  - Yêu cầu nhân vật đã Cải Lão 1
  - Yêu cầu nhân vật đã đạt Lực Chiến Bá Vương

  Vũ Khí Môn Phái Cấp 3:
  - Yêu cầu nhân vật đã Cải Lão 3
  - Yêu cầu nhân vật đã đạt lực chiến Sát Thần

  Vũ Khí Môn Phái Cấp 4:
  - Yêu cầu nhân vật đã Cải Lão 5
  - Yêu Cầu nhân vật đã đạt lực chiến Sát Thần

  Vũ Khí Môn Phái Cấp 5
  - Yêu cầu nhân vật đã Cải Lão 7
  - Yêu cầu nhân vật đã đạt lực chiến Đại Thánh

  Vũ Khí Môn Phái Cấp 5 luyện hóa từ 1 đến 10

  - Yêu cầu nhân vật đã Cải Lão 9
  - Yêu cầu nhân vật đã đạt lực chiến Siêu Thần

  Vũ Khí Môn Phái Cấp 5 luyện hóa từ 11 đến 20
  - Yêu cầu nhân vật đã Nhập Tiên - Ma
  - Yêu cầu nhân vật đã đạt lực chiến Siêu Thần

  Vũ Khí Hoàng Kim Môn Phái
  - Yêu cầu nhân vật đã Nhập Diêm - Thiên
  - Yêu cầu nhân vật đã đạt lực chiến Siêu Thần

  BQT Kính Bút.
   

   

Chia sẻ trang này