Thập Cường Võ Giả Hướng dẫn nâng cấp Phi Phong - Kiếm Thế VNG

Thảo luận trong 'Phiên Bản Thập Cường Võ Giả (NEW)' bắt đầu bởi Administrator, 16/5/17.

 1. Administrator Administrator

  Hướng dẫn cách nâng cấp Áo Choàng trong game Kiếm Thế VNG, nói rõ cách kiếm nguyên liệu để nâng cấp

  [​IMG]

  Nơi Nâng Cấp:
  - NPC Cường Hóa Đại Sư:
  - Dòng Cường Hóa Phi Phong

  Cấp Áo Choàng Yêu Cầu Yêu cầu Lực Chiến
  Nâng lên Áo Choàng Chí Tôn Áo Choàng Tiềm Long Lực Chiến Chí Tôn
  1 vạn Ngũ Hành Hồn Thạch
  10 vạn đồng
  Nâng lên Áo Choàng Vô Song Áo Choàng Chí Tôn Lực Chiến Vô Song
  (300.000 Lực Chiến)
  5 vạn Ngũ Hành Hồn Thạch
  20 vạn đồng
  Nâng lên Áo Choàng Bá Vương Áo Choàng Vô Song Lực Chiến Bá Vương
  (750.000 Lực Chiến)
  3 vạn thiên tằm tơ
  50 vạn đồng
  Nâng lên Áo Choàng Sát Thần Áo Choàng Bá Vương Lực Chiến Sát Thần
  (1.000.000 Lực Chiến)
  5 vạn thiên tằm tơ
  100 vạn đồng
  Nâng lên Áo Choàng Đại Thánh Áo Choàng Sát Thần Lực Chiến Đại Thánh
  (1.500.000 Lực Chiến)
  10 vạn thiên tằm tơ
  100 vạn đồng
  Nâng lên Áo Choàng Siêu Thần Áo Choàng Đại Thánh Lực Chiến Siêu Thần
  (1.800.000 Lực Chiến)
  15 vạn thiên tằm tơ
  100 vạn đồng
   

   

Chia sẻ trang này