Điểm thưởng dành cho Administrator

 1. 10
  Thưởng vào: 30/5/16

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 2. 10
  Thưởng vào: 9/5/16

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 3. 2
  Thưởng vào: 3/5/16

  Có người thích bạn

  Ai đó đã yêu thích một bài đăng của bạn.

 4. 5
  Thưởng vào: 8/4/16

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 5. 1
  Thưởng vào: 29/3/16

  Tin nhắn đầu tiên

  Đăng một tin nhắn đầu tiên sẽ nhận được danh hiệu