Kiếm Thế VNG - Kiếm Thế 17 Phái - Kiếm Thế Private Ổn Định

 1. Đại Sảnh Đường

  Chuyên mục thông báo quan trọng của BQT
  1. Thông báo

   Mục thông báo quan trọng của BQT
   Đề tài thảo luận:
   347
   Bài viết:
   876
   RSS
  2. Sự Kiện

   Khu thông báo event Kiếm Thế VNG
   Đề tài thảo luận:
   53
   Bài viết:
   87
   RSS
 2. Hướng dẫn toàn tập về Kiếm Thế VNG

  Chuyên mục hướng dẫn chơi A-Z
  1. Phiên Bản Thập Cường Võ Giả (NEW)

   Thông tin A-Z Phiên Bản Mới Thập Cường Võ Giả
   Đề tài thảo luận:
   44
   Bài viết:
   44
   RSS
  2. Hướng Dẫn Toàn Tập Cụm Tứ Linh

   Mỗi khi ra máy chủ mới, update mới sẽ hướng dẫn tại đây
   Đề tài thảo luận:
   31
   Bài viết:
   31
   RSS
  3. Hướng dẫn Tân Thủ

   Hướng dẫn người mới chơi
   Đề tài thảo luận:
   10
   Bài viết:
   12
   RSS
  4. Hướng dẫn trung cấp

   Hướng dẫn cách lên đồ cơ bản
   Đề tài thảo luận:
   16
   Bài viết:
   16
   RSS
  5. Hướng dẫn cao thủ

   Hướng dẫn nâng cấp nhân vật cấp cao
   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   3
   RSS
  6. Hệ thống Dị Vật Kiếm Thế VNG

   Giới thiệu các dị vật và cách lên
   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   1
   RSS
  7. Tính năng đặc sắc

   Các tính năng đặc sắc của Kiếm Thế VNG
   Đề tài thảo luận:
   9
   Bài viết:
   9
   RSS
 3. Thảo Luận 17 Phái của Kiếm Thế VNG

  Nơi giới thiệu, thảo luận 17 phái độc đáo của Kiếm Thế VNG
  1. Hệ Kim - Thiếu Lâm Đao Pháp

   Thảo luận về Thiếu Lâm Đao Pháp
   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   1
   Mới nhất: Thiếu Lâm Đao Pháp Administrator, 8/4/16
   RSS
  2. Hệ Kim - Phái Quyền Tông

   Thảo luận về Quyền Tông
   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   1
   Mới nhất: Quyền Tông Administrator, 8/4/16
   RSS
  3. Hệ Kim - Phái Thiên Vương

   Thảo luận về Phái Thiên Vương
   Đề tài thảo luận:
   2
   Bài viết:
   2
   RSS
  4. Hệ Mộc - Phái Tinh Túc

   Thảo luận về phái Tinh Túc
   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   1
   RSS
  5. Hệ Mộc - Ngũ Độc Đao Pháp

   Thảo luận về phái Ngũ Độc Đao
   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   2
   Mới nhất: Ngũ Độc levany0070, 3/6/16
   RSS
  6. Hệ Mộc - Phái Đường Môn

   Thảo luận về Phái Đường Môn
   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   1
   Mới nhất: Đường Môn Administrator, 8/4/16
   RSS
  7. Hệ Mộc - Minh Giáo

   Thảo luận về Phái Minh Giáo
   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   1
   Mới nhất: Minh Giáo Administrator, 8/4/16
   RSS
  8. Hệ Thủy - Tiêu Dao

   Thảo luận về Phái Tiêu Dao
   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   1
   RSS
  9. Hệ Thủy - Đoàn Thị Kiếm

   Thảo luận về Phái Đoàn Thị
   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   2
   Mới nhất: Đoàn Thị nguyen hai dang duy, 4/6/16
   RSS
  10. Hệ Thủy - Nga My

   Thảo luận về Phái Nga My
   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   1
   Mới nhất: Nga My Administrator, 8/4/16
   RSS
  11. Hệ Thủy - Thúy Yên

   Thảo luận về Phái Thúy Yên
   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   1
   Mới nhất: Thúy Yên Administrator, 8/4/16
   RSS
  12. Hệ Hỏa - Cổ Mộ Kiếm

   Thảo luận về Phái Cổ Mộ
   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   1
   Mới nhất: Cổ Mộ Administrator, 8/4/16
   RSS
  13. Hệ Hỏa - Thiên Nhẫn Đao

   Thảo luận về Phái Thiên Nhẫn
   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   1
   Mới nhất: Thiên Nhẫn Administrator, 8/4/16
   RSS
  14. Hệ Hỏa - Cái Bang

   Thảo luận về Phái Cái Bang
   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   1
   Mới nhất: Cái Bang Administrator, 8/4/16
   RSS
  15. Hệ Thổ - Phái Toàn Chân

   Thảo luận về Phái Toàn Chân
   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   1
   Mới nhất: Toàn Chân Administrator, 8/4/16
   RSS
  16. Hệ Thổ - Võ Đang Khí

   Thảo luận về Phái Võ Đang
   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   1
   Mới nhất: Võ Đang Khí Administrator, 8/4/16
   RSS
  17. Hệ Thổ - Côn Lôn

   Thảo luận về Phái Côn Lôn
   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   1
   Mới nhất: Côn Lôn Administrator, 8/4/16
   RSS
 4. Tửu Quán

  Khu bàn luận, giao lưu, góp ý
  1. Khu Vực Bang Hội

   Khu vực bàn luận của bang hội kiếm thế vng
   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  2. Góp ý - Khiếu Nại

   Khu đăng đàn khiếu nại, góp ý với BQT
   Đề tài thảo luận:
   3
   Bài viết:
   4
   Mới nhất: server bas vuong muon gop server Minh, 22/5/16
   RSS
  3. Thảo luận chung

   Nơi anh em thảo luận, chém gió
   Đề tài thảo luận:
   2
   Bài viết:
   28
   RSS